Edukacja domowa w ADE

W naszej Akademii istnieje możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Wspieramy rodziców, którzy chcą uczyć swoje dzieci i młodzież w domu. Nasza oferta dotyczy także uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczeń w edukacji domowej może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami, tempem pracy i przyjętą przez rodziców koncepcją, realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.

Decyzję o realizacji edukacji domowej podejmuje dyrektor ADE, na wniosek rodziców.
Na edukację domową można przejść w każdym momencie roku szkolnego – terminy są dowolne.

Nasz uczeń w ramach edukacji domowej bezpłatnie:

 • otrzymuje informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,
 • wypożycza podręczniki do danej klasy,
 • otrzymuje opiekę mentora, który jest z nim i jego rodzicami w kontakcie średnio raz w miesiącu,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może korzystać z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na zasadach ustalonych ze szkołą
 • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy klasyfikacyjne, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

Uczeń w ramach edukacji domowej może dodatkowo:

 • otrzymać dostęp do platformy Google Classroom, na której nasi nauczyciele umieszczają informacje o realizowanych tematach i organizują proces edukacji uczniów stacjonarnych – zamieszczane są na niej materiały edukacyjne, zadania do wykonania i inne,
 • korzystać z konsultacji nauczycieli przedmiotu w terminach i zakresie ustalonym z rodzicami,
 • rodzice dziecka w edukacji domowej mogą także korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotu oraz specjalistami na temat organizacji procesu edukacji dziecka,
 • korzystać z pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 • uczestniczyć w wycieczkach, imprezach szkolnych.

Informacja o opłatach:

 • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą bez zdalnego wsparcia kadry szkoły – edukacja domowa jest bezpłatna
 • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą z częściowym, uzgodnionym zdalnym wsparciem kadry szkoły – czesne ustalane jest indywidualnie.

Trzy kroki do Dobrej Edukacji:

KROK 1. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie szkoły – na tej podstawie skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie w dogodnym terminie. Samo wysłanie formularza nie zobowiązuje do zapisania dziecka do szkoły, tę decyzję podejmiemy po rozmowie.

KROK 2. Spotykamy się na rozmowie wstępnej z rodzicami, poznajemy się i omawiamy wzajemne oczekiwania. 

KROK 3. Jeżeli rodzice podejmą decyzję o edukacji domowej pod naszą opieką podpisują wniosek o przyjęcie dziecka do Akademii i podpisujemy umowę o kształcenie.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content