Pytania

…czyli prawie wszystko co warto wiedzieć o szkole ADE, a nie ma kiedy zapytać.

Z tej strony dowiesz się czym szkoła ADE różni się od innych szkół, jak pracujemy z dziećmi, jak komunikujemy się z rodzicami i na co zwracamy uwagę. Dowiesz się też kilka informacji technicznych (opłaty, godziny, zasady przyjęcia, etc.). Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je nam błyskawicznie. Wyślij e-mail lub skorzystaj z komunikatora na stronie.

ADE to skrót od słów Akademia Dobrej Edukacji. Każda ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja to Akademia Dobrej Edukacji, w skrócie ADE. Program nauczania wdrażany przez Stowarzyszenie realizowany jest w 13 szkołach w całej Polsce. Według tego programu uczy się już ponad 1000 dzieci.

Każda ze szkół Akademii Dobrej Edukacji (ADE) realizuje program, który w skrócie można nazwać edukacją spersonalizowaną. To co nas odróżnia od innych niepublicznych szkół podpierających się „edukacją spersonalizowaną”, to duże doświadczenie ludzi (założycieli oraz mentorów i nauczycieli), stała komunikacja z rodzicami oraz wysoka jakość nauczania.

Jakkolwiek na rynku jest coraz więcej szkół zapewniających edukację spersonalizowaną, to jednak w wielu przypadkach kończy się ona na przysłowiowym dopieszczaniu ucznia i dopasowywaniu zajęć do dziecka, bez patrzenia na perspektywę jego holistycznego rozwoju i spełnienia formalnych wymagań edukacyjnych. My w ADE działamy już od 10 lat bazując na sprawnym systemie własnego pomysłu, który stale rozwijamy przy udziale wielu osób. Doświadczenie założycieli w organizowaniu oświaty niepublicznej w Polsce liczy się od pierwszego momentu gdy było to możliwe, czyli od 1989 roku.

Działamy w tej formie od ponad 10 lat. Obecnie uczy się w Akademiach ponad 1000 dzieci, stale rośnie liczba rodziców, którzy decydują się posłać dziecko do naszej szkoły, a nasi absolwenci są już na studiach. Utwierdza nas to w przekonaniu, że tworzymy wartościową alternatywę dla innych szkół. Cenimy sobie zaufanie rodziców i uczniów. Bez niego trudno budować coś tak wartościowego jak przyszłość i rozwój dziecka. Umów się na spotkanie z nami, przyjrzyj się jak działamy, miej własne zdanie.

W szkole podstawowej przyjmujemy dzieci, które mogą się uczyć w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czyli od tzw. zerówki.

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na koniec roku otrzymują tradycyjne świadectwo. Organizujemy naukę w przyjazny sposób, dlatego nasi nauczyciele prowadzą warsztaty i ćwiczenia praktyczne w szkole i poza nią. Organizują wycieczki, wykorzystują technologie, a przede wszystkim dzielą się z uczniami swoimi pasjami co zachęca dzieci do poznawania świata.

Każdy z mentorów osoba starannie dobrana ze względu na kwalifikacje zawodowe i cechy osobowości. Każdy z naszych mentorów, oprócz posiadanych wcześniej kwalifikacji pedagogicznych, stale rozszerza swoją wiedzę i warsztat, realizując studia podyplomowe lub kursy doszkalające z dziedziny swojej specjalności. Oprócz osiągnięć, którymi inspirują młodzież, każdego z mentorów w ADE cechuje osobowość, pozwalająca budować relacje z podopiecznymi.

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Pomaga mu zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli.

Zawsze zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie sprostać potrzebom konkretnego ucznia, bez względu na to czy posiada dokument o swoich trudnościach, czy też nie. Jesteśmy otwarci na różne potrzeby, jednak nie każdego ucznia możemy przyjąć. Jest to zależne od rodzaju trudności, od tego, w jaki sposób się one przejawiają, jakie wsparcie i specjaliści są potrzebni oraz czy będziemy w stanie dobrze odpowiedzieć na te potrzeby, tzn. zapewnić komfort konkretnemu uczniowi oraz grupie, w której się on znajdzie. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i umówienia się na spotkanie.

Uczniowie pracują na ogół w 6–15 osobowych grupach. Dzięki temu nauczyciele mogą dobrze poznać uczniów i ich potencjał. W jednej grupie znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale niekoniecznie z tego samego rocznika (wspólnie mogą pracować np. klasy piąta i szósta). Poza obowiązkowym planem uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, na których rozwijają swoje talenty lub ćwiczą umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami. W wyborze dodatkowych aktywności pomaga mentor, który tworzy z uczniem jego indywidualny plan zajęć. Niektóre zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.

Tak, Akademia organizuje różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów, np. DIY. Nasi uczniowie mogą poza tym uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych z interesujących ich dziedzin nauki oraz realizować projekty edukacyjne. Lista zmienia się w zależności od liczebności i zainteresowania.

Zazwyczaj zajęcia w klasach IV-VII zaczynają się o godzinie 8.00 i kończą zgodnie z indywidualnym planem ucznia. W klasach 0-III naukę najczęściej pracujemy w godzinach 9.00 – 14:00. W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa. Akademia jest otwarta w godzinach 7.30 – 16.30.

Na co dzień nie stawiamy stopni w formie cyfry. Uczniowie mają oczywiście różne formy sprawdzenia wiedzy (od tych bardziej tradycyjnych poprzez bardziej kreatywne). Uczniowie i rodzice są informowani, co uczeń powinien opanować w konkretnych trymestrze, aby zrealizować przewidziany program. Trzy razy w roku mentor przygotowuje podsumowanie pracy ucznia, które jest przedstawiane w formie pisemnej i ustnej. Pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całorocznej pracy ucznia i wystawiona jest proponowana ocena końcowa. Uczeń otrzymuje świadectwo takie samo jak w każdej szkole. Koniec roku jest jedynym momentem, kiedy są wystawiane tradycyjne stopnie. Jest to zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Dodatkowo płatne są wycieczki oraz obiady.

Tak, nasza rekrutacja trwa 365 dni w roku do czasu wypełnienia grup.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content