Nasza kadra

 • Agata Rusiłowicz – dyrektor, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Ciecholińska – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego, mentor
 • Dorota Przybylska – wicedyrektor, koordynator Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE, pedagog specjalny
 • Joanna Jans – koordynator edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny
 • Małgorzata Burzyńska – wychowanie fizyczne, mentor
 • Bartosz Bylica – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Estera Chrzanowska – plastyka, technika
 • Karina Chmara – język polski
 • Natalia Cieszyńska – pedagog specjalny, mentor
 • Violetta Furgol – edukacja wczesnoszkolna
 • Bogna Haftka – język polski
 • Patryk Kasprowicz – informatyk
 • Małgorzata Kozłowska – przyroda, biologia, geografia
 • Marianna Mierzwińska – język angielski
 • ks. Marcin Mieszczuk – religia
 • Jarosław Miś – nauczyciel świetlicy
 • Marta Nowosielska – język hiszpański
 • Barbara Osowska – muzyka
 • Edyta Ostaszewska-Kotlik – psycholog, mentor
 • Joanna Piórko – neurologopeda
 • Michał Sondej – chemia, fizyka
 • Angelika Radoń – psycholog, mentor
 • Joanna Różańska – język angielski
 • Anna Sikora – terapeuta pedagogiczny
 • Monika Sulewska – matematyka
 • Maria Turczyn – logopeda
 • Katarzyna Wojtaś – psycholog, mentor
Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content