Zdalna edukacja

W związku z objęciem naszej szkoły nadzorem sanitarnym od dnia 19 października przechodzimy na pracę w WARIANCIE B – hybrydowym.

 • Uczniowie klas 0-3 kontynuują naukę stacjonarnie. 
 • Uczniowie klas 4-7 przechodzą na naukę zdalnią. 
 • Podczas nauki zdalnej uczniowie w swoim planie zajęć uwzględniony będą mieć czas na pracę przed komputerem i czas pracy własnej. 
 • Zajęcia z nauczycielami przedmiotów odbywać się będą każdego dnia, w formie grupowej i indywidualnej. 
 • Podczas większości zajęć obecni będą Mentorzy uczniów, jako nauczyciele wspomagający. 
 • Podczas pracy z uczniami w ADE wykorzystujemy narzędzia Google. 
 • Proces edukacyjny organizujemy przez Google Classroom – na tej platformie umieszczać będziemy treści edukacyjne, zadania do pracy własnej, zgodnie z ustaloną strukturą dnia – przesyłki (paczki zadań) na Classroom pojawiać się będą danego dnia tylko o godzinie 8.00, po to, abyście mogli zaplanować sobie pracę. 
 • Spotkania nauczycieli z uczniami odbywać się będą tylko przy pomocy narzędzia Google Meet. 
 • Dodatkowo dzieciom będą wskazywane zasoby w internecie poprzez wskazanie linków, ale z zastrzeżeniem, że nie są to zasoby wymagające dodatkowego logowania (chyba, że są one zorganizowane/wykupione przez szkołę platformy, typu Matlandia, sprawdzone wcześniej przez nauczyciela). 
 • Pomoc psychologiczno -pedagogiczna oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów SPE odbywać się będą online – zgodnie z ustalonym planem zajęć. 
 • Kontakt rodziców uczniów klas 0-7 z nauczycielami odbywać się będzie zdalnie (telefonicznie lub na Meet). 

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content