Historia szkoły

Stowarzyszenie Dobra Edukacja zaczęło być obecne na terenie Pruszcza Gdańskiego dzięki edukacyjnym projektom realizowanym tam w latach 2016-18. Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim powstała w 2018 roku z inicjatywy paru osób zaangażowanych w te projekty oraz kilku przedstawicieli kadry Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, przekonanych, że również w Pruszczu Gdańskim formuła Akademii znajdzie zainteresowanych nią uczniów i rodziców.

Stowarzyszenie Dobra Edukacja zostało założone w 2012 roku przez grupę entuzjastów, pragnących tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o dziewiętnastowieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę swoich możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Dyskutując o koncepcji edukacyjnej, którą zaczęliśmy realizować od września 2013 roku w Warszawie i w Gdańsku, stawialiśmy pytania–wyzwania:

Tempo nauki zgodne z MOŻLIWOŚCIAMI każdego ucznia?
PROGRAM EDUKACYJNY dostosowany do zainteresowań?
Maksymalne POSTĘPY dzięki indywidualnemu podejściu?

Przez kolejne lata zwiększyła się liczba uczniów i szkół pracujących zgodnie ze stworzonym przez nas Programem Dobrej Edukacji. Obecnie pracują zgodnie z nim dzieci i młodzież nie tylko w Gdańsku i Warszawie, od których to miast zaczynaliśmy, ale też właśnie w Pruszczu Gdańskim oraz w Jarocinie, Jabłonnie, Koszalinie i Białymstoku.

W naszych szkołach stale odpowiadamy na wyżej wymienione pytaniawyzwania. Kilkakrotnie zmienialiśmy różne szczegółowe zapisy programowe, głównie z powodu potrzeby stałego dostosowywania ich do zmieniającego się prawa oświatowego. Jednak nasz cel pozostaje cały czas ten sam i jest coraz lepiej realizowany.

Katarzyna Hall

prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja
dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji
opiekującego się rozwojem Programu Dobrej Edukacji

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content