Program Dobrej Edukacji

Opiekę merytoryczną nad naszą szkołą sprawuje Instytut Dobrej Edukacji

W naszej Akademii realizujemy Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji opracowane przez Instytut.
Nasi uczniowie mają zapewnione spersonalizowane podejście do swoich potrzeb rozwojowych, profesjonalnie, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
Nasi nauczyciele i liderzy korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Części obowiązującego w Akademii Programu Dobrej Edukacji:

Nasze standardy pracy oraz charakterystykę ADE zawierają Założenia Dobrej Edukacji w Szkole Podstawowej ADE w Pruszczu Gdańskim. Mapa programowa jest dokumentem szczegółowo określającym, czego uczmy, jak łączymy przedmioty w bloki, na jakiej podstawie ustalamy cele edukacyjne.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim
Skip to content