Harmonogram roku 2020/21

Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
 • raz w tygodniu – środa godz. 15.30 – 17.00
 • tego dnia zajęcia dla uczniów do godziny 15.15 – brak świetlicy
Spotkania Społeczności Rodziców
 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET – 21.09 – 30.09.2020
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr – 26.11 – 4.12.2020
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr – 01.03 – 12.03.2021
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny – 13.05 – 31.05.2021

Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia Google Meet.

Ważne daty
 • Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoła Podstawowa – 01.09.2020 godz. 16:00
 • Czas adaptacyjny i diagnostyczny – 01.09 – 11.09.2020
 • Świąteczne spotkanie Społeczności ADE Pruszcz on-line – 16.12.2020
 • Sesja egzaminów klasyfikacyjnych i rozstrzygających – 07.06 – 11.06.2021
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24.06.2021 godz. 9:00
 • Odbiór świadectw – 25.06.2021
Dni wolne
 • Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2020
 • Ferie zimowe 4.01-17.02.2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1-06.04.2021

Dni dodatkowo wolne

 • 21-22.12.2020
 • 04.06.2021
Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry.
Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje informacje opisowe (TIO).
Na około miesiąc przed klasyfikacja końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

 • Klasyfikacja trymestralna (I) – 25.11.2020
 • Klasyfikacja trymestralna (II) – 24.02.2021
 • Propozycje ocen końcoworocznych – 12.05.2021
 • Klasyfikacja końcoworoczna – 16.06.2021

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim